Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, forskning, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde. Med huvuduppdraget som utgångspunkt har stiftelsens styrelse fastställt en policy för anslagsverksamheten.

Gå till ansökan

Handläggningen av bidragsansökningar som skickas in under sommaren påbörjas efter semesterperioden vilket innebär att vi beräknar återkoppla beslut i ärenden under september.

OBS!
Ansökningar som gäller vårt samarbete med RF-SISU för att stödja idrottsligt utvecklingsarbete för barn och ungdomar görs inte här. Kontakta konsulent i ert RF-SISU distrikt. Mer information: Bidrag till ungdomsidrott via RF-SISU