Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, kultur och resurshushållning inom sitt geografiska verksamhetsområde. Med huvuduppdraget som utgångspunkt har stiftelsens styrelse fastställt en policy för anslagsverksamheten.

Gå till ansökan


OBS!
Ansökningar som gäller vårt samarbete med RF-SISU för att stödja idrottsligt utvecklingsarbete för barn och ungdomar görs inte här. Kontakta konsulent i ert RF-SISU distrikt. Mer information: Bidrag till ungdomsidrott via RF-SISU