Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, forskning, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde. Med huvuduppdraget som utgångspunkt har stiftelsens styrelse fastställt en policy för anslagsverksamheten.
 

Handläggningen av bidragsansökningar som skickas in under sommaren påbörjas efter semesterperioden vilket innebär att vi beräknar återkoppla beslut i ärenden i slutet av augusti/början på september.

Gå till ansökan