Det känns mycket bra att kunna vara med och ta samhällsansvar på ett så här konkret sätt. Vi förstår att idrottsföreningarna har en tuff tid och vi vill därför vara med att bidra till deras ungdomsverksamhet. Med anledning av den påverkan Coronapandemin fått på många föreningar tycker vi att det är motiverat att göra en extra insats för dessa föreningar i Värmland, Skaraborg, Jönköpings län, Östergötland och Gotland.

Föreningslivet är en viktig del av samhället. Det skapar en attraktiv plats att bo, leva och verka på och det bidrar också till välbefinnande och viktiga hälsoaspekter. Detta är något som vi och Swedbank vill värna. 

Stödet utbetalas direkt till föreningen utan att ansökan behöver göras.