Sparbanksstiftelsen Alfa tillämpar ett digitalt ansökningssystem och ansökan skickas via ett formulär på vår hemsida.

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

  • Organisationens namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress
  • Kontaktperson/ projektledare
  • Projektbeskrivning som bilaga
  • Kostnadsbudget
  • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
  • Sökt belopp
  • Identifiering med personligt BankID

Se även Om bidrag.


Förhandskontakt

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen är det att rekommendera, att förhandskontakt tas med verkställande direktören Anna Swalander eller Maria Lillieström (kontakta oss).