Hösten 2013 startade Sparbanksstiftelserna Alfa, Nya och Kronan tillsammans med Swedbanks Östra region det gemensamma projektet Ung ekonomi. 2015 utökade Sparbanksstiftelsen Alfa samarbetet till Swedbanks Västra region tillsammans med Sparbanksstiftelserna Väst och Första. Därefter har Ung ekonomi etablerats runt om i hela landet och är numera inte längre ett projekt utan en naturlig del av Swedbanks samhällsengagemang.

Läs mer om Ung ekonomi